Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Invulvragenlijst verbondenheid in de kerk

Doet u mee? Momenteel doe ik onderzoek naar onderlinge verbondenheid in de kerk. Ik wil met mijn onderzoek het inzicht vergroten in kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan gemeenteopbouw, waarbij ik denk dat behalve voor muziek ook vele andere factoren een belangrijke rol kunnen spelen. De omstandigheden van deze coronatijd heeft veel contacten tussen mensen moeilijker en minder vanzelfsprekend gemaakt en dit stelt ons ook voor nieuwe vragen rondom de kerkdiensten. Daarom is het nu nog belangrijker geworden om te weten wat dit allemaal betekent voor de beleving van gemeentezijn. Uw mening kan helpen om inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van belang zijn voor het versterken van een gevoel van verbondenheid en eenheid in de kerk.

Ik wil u vragen of u wilt meehelpen met dit onderzoek door de vragenlijst via deze internet-link in te vullen. De vragenlijst bevat vragen over uw ervaringen in de kerk, over de mensen in uw kerk, over wat u het meeste aanspreekt en uw eventuele deelname aan activiteiten. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de soort muziek en liederen die u aanspreken, want ook muziek en samenzang kunnen mensen een kostbaar gevoel van verbondenheid geven. De vragenlijst bevat een aantal klinkende muziekfragmenten van samenzang, waarbij u uw persoonlijke waardering kunt aangeven.

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. De resultaten van het onderzoek worden geautomatiseerd verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Als u wilt kunt u zich tevens aanmelden om t.z.t. een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek te ontvangen.

De vragenlijst vind u via deze beveiligde internet-link:

Klik hier voor de vragenlijst