Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Liturgie in de kerk

Wat doen we eigenlijk in de Eredienst? 

En waarom doen we het zo en niet anders? 

Hoe anders kàn het eigenlijk?

Hoe is de rolverdeling in de dienst? Wie hebben er een taak. 

Wat is de rol van de gemeente en wat die van de predikant. 

Wat is het effect van steeds hetzelfde. En hoe is dat met steeds weer anders?

Wat is de rol van muziek in de liturgie? 

En hoe kun je de Eredienst maken tot een gezamenlijke belevenis, waarin iedereen zich betrokken voelt? 

email: dendulk.marcel -at - gmail.com